Be Sociable, Share!

The more you know, the more you will grow

English version below.

Als retailer is het erg belangrijk om zoveel mogelijk te weten over je gebruikers en klanten. Vergelijk het met een getrouwd stel: je moet tijd voor elkaar vrij maken om scheiden te voorkomen. Dus hoe meer je weet, hoe meer je je klant op zijn wenken kan bedienen en hoe minder snel hij van je zal ‘scheiden’. Een app kan daarbij helpen. Weten hoe Coca Cola dat doet? Push the play button!

As a retailer it’s very important to know as much as possible about your users and customers. You can compare it with a married couple: you have to make time for each other to prevent a divorce. So the more you know, the more the customer gets what he wants and the less rapidly he will ‘divorce’ you. An app can help you with that. Would you like to achieve the same success as Coca Cola? Push the play button!

Be Sociable, Share!